Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện Tín dụng chính sách xã hội  
Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kim Bảng

                  Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kim Bảng

          Đóng góp vào kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của nguồn vốn tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện. Các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH đã góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác ... Với vai trò, trách nhiệm là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kim Bảng đã thường xuyên bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện để chủ động tham mưu và tích cực chỉ đạo các hoạt động tín dụng chính sách xã hội theo hướng tập trung ưu tiên tại các xã xây dựng nông thôn mới. Với nguồn vốn tín dụng chính sách trong thời gian qua, NHCSXH huyện đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các chương trình góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo việc làm cho các lao động tại nông thôn,.. tứng bước nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân. Tính đến 31/08/2023, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt trên 512,142 tỷ đồng với 7.969 hộ được vay vốn. Trong đó chương trình cho vay hộ nghèo đạt 7,371 tỷ đồng; hộ cận nghèo 34,849 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo 236,700 tỷ đồng; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 104,643 tỷ đồng; cho vay đối với học sinh và sinh viên 8,818 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ tạo việc làm 83,433 tỷ đồng, cho vay Nhà ở xã hội 35,273 tỷ đồng,…

ảnh 5.PNG

​Cán bộ NHCSXH hướng dẫn khách hàng vay vốn tại Điểm giao dịch xã Nguyễn Úy

            Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến đúng đối tượng được thụ hưởng; các đối tượng chính sách được vay vốn thuận lợi, an toàn, nhanh chóng; giảm thời gian giao dịch tín dụng, tiết kiệm chi phí đi lại của hộ vay. Việc cho vay vốn qua Tổ TK&VV đã làm tăng sự đoàn kết, gắn bó tình làng, nghĩa xóm; giúp các hộ nghèo hình thành thói quen tiết kiệm và tăng cường trách nhiệm cộng đồng trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, thực hiện nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ trả nợ Ngân hàng. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, nhiều hộ dân tại các xã nông thôn mới đã đẩy mạnh đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Ðầu tư xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh; các em học sinh, sinh viên có thêm 1 phần kinh phí từ nguồn vốn vay để trang trải học phí tiếp tục theo học các trường đào tạo nghề, các trường cao đẳng và đại học.    

            Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Kim Bảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị- xã hội nhận ủy thác thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày; Kết luận số 06-KL/TW  của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nâng cao chất lượng tín dụng, hoạt động giao dịch tại xã, hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Thường xuyên rà soát, thống kê số hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn để tạo điều kiện cho vay vốn kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

 Ngân hàng chính sách xã hội huyện Kim Bảng