Skip Ribbon Commands
Skip to main content

NHCSXH Kim Bảng Huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
NHCSXH Kim Bảng Huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn.

              Nhằm từng bước tạo cho người nghèo có ý thức tích lũy tiền tiết kiệm để hỗ trợ những lúc khó khăn, cũng như quen dần với hoạt động tín dụng, tài chính, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội Kim Bảng đã không ngừng đẩy mạnh thực hiện chủ trương huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn. Để thực hiện tốt việc huy động tiền gửi thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, NHCSXH Kim Bảng đã luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc gửi tiền tiết kiệm thông qua tổ để tổ viên tích cực hưởng ứng tham gia. Đồng thời thực hiện tốt quy ước gửi tiền định kỳ hàng tháng, qua đó từng bước giúp tổ viên nâng cao ý thức tiết kiệm trong chi tiêu, tiếp cận với các dịch vụ tiện ích của Ngân hàng. Nhờ đó số tiền gửi tiết kiệm tại Phòng giao dịch huyện Kim Bảng năm sau luôn cao hơn năm trước. Là nguồn vốn phục vụ kịp thời cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện.

0f2d7c4ef2973bc96286 (2).jpg

Cán bộ ngân hàng giải ngân và huy động tiền gửi tiết kiệm tại Tượng Lĩnh

           Thực tế thời gian qua Phòng giao dịch NHCSXH Kim Bảng đã làm tốt việc ủy thác vốn vay và huy động tiền gửi tiết kiệm ở các hội đoàn thể. Tại các cuộc họp giao ban hàng tháng cán bộ ngân hàng báo cáo kết quả việc huy động tiền gửi tiết kiệm của mỗi tổ, kịp thời biểu dương động viên, khen thưởng tổ có thành tích cao. Riêng trong 2 năm 2019-2020 Phòng đã trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho 28 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc về hoạt động của NHCSXH, trong đó 3 hội cấp huyện, 9 UBND xã, 12 hội cấp xã và 12 tổ TK&VV. Cùng với đó nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn về công tác huy động tiền gửi tổ TK&VV, trong đó tập trung vào tỷ lệ hoàn thành kế hoạch giao; số tổ có tỷ lệ hộ tham gia gửi tiền thấp; số tổ có mức tham gia gửi tiền định kỳ hàng tháng thấp. Hàng tháng cán bộ tín dụng xây dựng kế hoạch tăng trưởng chi tiết, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội các cấp kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, đối chiếu dư nợ và số dư tiền gửi của các tổ chức, đặc biệt là tổ có ít thành viên, dư nợ thấp, kết quả huy động tiền gửi thấp, tổ chưa hoặc không tham gia gửi tiền tiết kiệm. Lấy tiêu chí huy động tiền gửi là chỉ tiêu đánh giá và bình xét thi đua, khen thưởng hàng tháng, hàng quý và cả năm  của mỗi cán bộ tín dụng. Đối với những xã khó khặn về huy động tiền gửi tiết kiệm, hàng tháng Phòng phối hợp với ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện trực tiếp làm việc với lãnh đạo UBND các xã, ban quản lý tổ TV&VV bàn biện pháp cụ thể, sát thực. Thường xuyên tập huấn nghiệp vụ bằng nhiều hình thức nhằm giúp ban quản lý tổ TK&VV nắm rõ các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt dộng của tổ; kỹ năng tuyên truyền, vận động tổ viên tham gia gửi  tiền theo quy ước. Tăng cường trao đổi thông tin hai chiều giữa NHCSXH huyện với các hội đoàn thể chỉ đạo các tổ TK&VV thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác vốn và huy động tiền gửi tiết kiệm. Trên cơ sở đó hàng tháng Ngân hàng cung cấp số liệu về dư nợ, chỉ tiêu huy động tiền gửi, nợ quá hạn, nợ đến hạn tháng tới, kết quả chấm điểm của tổ TK&VV, danh sách các tổ TK&VV xếp loại trung bình và yếu kém cho Ban đại diện HĐQT-NHCSXH, hội đoàn thể các cấp . Với danh sách các tổ TK&VV có số hộ tham gia gửi tiền theo định kỳ hàng tháng thấp dưới 90%, sau mỗi phiên giao dịch xã, ngân hàng thông báo kết quả huy động tiền gửi để UBND xã, hội đoàn thể theo dõi và đôn đốc. Từ đầu năm 2021 đến nay các thành viên ban đại diện cấp huyện đã kiểm tra hồ sơ tại 20 tổ TK&VV, đối chiếu trực tiếp được 69 hộ ở 10 tổ với số tiền dư nợ gần 4,5 tỷ đồng và 157 triệu đồng tiền tiết kiệm. Qua đó những khó khăn, tồn tại từ cơ sở được tháo gỡ kịp thời, việc chỉ đạo của hội đoàn thể trường xuyên và hiệu quả hơn. Hiện nay toàn huyện có 216 tổ TK&VV. Qua  đánh giá Chất lượng hoạt động của tổ TK&VV,  9 tháng qua toàn huyện có 212 tổ TK&VV,  giảm 02 tổ so với đầu năm và đầu tháng, trong đó có 206/212 tổ xếp loại tốt chiếm 97,16% tổng số tổ, 5/212 tổ xếp loại khá, chiếm 2,36 tổng số tổ, 1/212 tổ xếp loại trung bình chiếm 0,48% tổng số tổ, không có tổ xếp loại yếu kém. Về huy động tiền gửi tiết kiệm, tính đến 30/9/2021 đã thực hiện huy động được 69.958 triệu đồng, tăng 5.599 triệu đồng so với đầu năm và tăng 1.544 triệu đồng so với đầu tháng, đạt 98,82% kế hoạch giao năm trong đó: Huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV: 18.890 triệu đồng, tăng 3.470 triệu đồng so với đầu năm và tăng triệu 563 đồng so với đầu tháng; Huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ chức và cá nhân: 51.068 triệu đồng, tăng 2.129 triệu đồng so với đầu năm và tăng 981 triệu đồng so với đầu tháng.

Cán bộ NHCSXH Kim Bảng huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch NHCSXH huyện.jpg

Cán bộ NHCHXH huyện thực hiện giao dịch tại xã Tượng Lĩnh

            Để tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động tiện gửi tiết kiệm thông qua các tổ TK&VV.  Thời gian tới NHCSXH Kim Bảng sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể và ban giảm nghèo các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về việc thực hiện chủ trương huy động tiền gửi tiết kiệm, để nhân dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa của hoạt động này. Đối với những tổ TK&VV hoạt động yếu kém, chưa đủ điều kiện triển khai huy động tiết kiệm thì ngân hàng tiếp tục chấn chỉnh, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động; đồng thời, lựa chọn người có khả năng quản lý làm tổ trưởng để đảm bảo tất cả các tổ TK&VV đều thực hiện được nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ viên.


Đài Kim Bảng