Skip Ribbon Commands
Skip to main content

NHCSXH Kim Bảng tập trung giải ngân nguồn vốn tăng trưởng cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt gần 5 tỷ đồng.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
NHCSXH Kim Bảng tập trung giải ngân nguồn vốn tăng trưởng cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt gần 5 tỷ đồng.

          Trong năm qua người dân sống trên địa bàn huyện Kim Bảng nói riêng, tỉnh Hà Nam nói chung gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19.  Trước tình hình đó, Ngân hàng CSXH huyện Kim Bảng luôn đồng hành cùng với người nghèo trên địa bàn, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cho vay từ các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.

image1.jpeg

​Cán bộ NHCSXH huyện Kim bảng giải ngân nguồn vốn tại cvacs xã, thị trấn

          Năm 2021 Ngân hàng CSXH Kim Bảng phấn đấu tiếp tục thực hiện tốt công tác giải ngân nguồn vốn đến các đối tượn, để giúp các đối tượng đầu tư phát triển kinh tế vươn lên làm giàu. Về dư nợ các chương trình tín dụng trong năm qua, tổng dư nợ tính đến ngày 31/1/2021 của NHCSXH Kim Bảng đạt 357 tỷ 459 triệu đồng, với 7368 hộ đang dư nợ, tăng 1790 triệu đồng. Trong đó cho vay hộ nghèo đạt 8 tỷ 192 triệu đồng; cho vay hộ cận nghèo 102 tỷ 720 triệu đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo 111 tỷ 723 triệu đồng; cho vay hỗ trợ tạo việc làm 31 tỷ 660 triệu đồng; cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 7 tỷ 14 triệu đồng; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 83 tỷ 960 triệu đồng; cho vay hộ nghèo làm nhà ở theo quyết định 167 QĐ-TTg  307 triệu; cho vay hộ nghèo làm nhà ở theo quyết định số 33 QĐ-TTg  1 tỷ 363 triệu đồng; cho vay nhà ở xã hộ 10 tỷ 540 triệu đồng; cho vay để trả lương ngừng việc 92 triệu đồng. Theo báo cáo của NHCSXH huyện Kim Bảng chỉ tính riêng trong tháng 2 năm 2021 đơn vị đã tập trung giải ngân nguồn vốn tăng trưởng cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Doanh số thu nợ đạt 2 tỷ 817 triệu đồng.

          Thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện Kim Bảng tiếp tục tập trung giải ngân nguồn vốn các chương trình theo chỉ tiêu được giao. Tiếp tục triển khai các giải pháp để chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách đến mọi đối tượng được thụ hưởng. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức mạng lưới tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là thường xuyên kiểm tra sử dụng vốn của các hộ vay, đảm bảo các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn.


Đài Kim Bảng