Skip Ribbon Commands
Skip to main content

NHCSXH Kim Bảng thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
NHCSXH Kim Bảng thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội.

          Năm 2021 NHCSXH huyện Kim Bảng đã triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

NHCSXH Kim Bảng tổ chức giải ngân nguồn vốn tại xã Hoàng Tây.jpg

NHCSXH Kim Bảng tổ chức giải ngân nguồn vốn tại xã Hoàng Tây

          Trong năm Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội triển khai giải ngân nguồn vốn đạt trên 162 tỷ đồng, qua đó nâng tổng dư nợ đến 31/12/2021 toàn huyện đạt 393tỷ 305 triệu đồng, với 7.506 hộ đang dư nợ, tăng 37 tỷ 636 triệu đồng so với đầu năm, đạt 100% kế hoạch dư nợ năm 2021, cụ thể; Cho vay hộ nghèo 5 tỷ 139 triệu đồng; Cho vay hộ cận nghèo 61tỷ 946 triệu đồng; Cho vay hộ mới thoát nghèo 176tỷ 084 triệu đồng; Cho vay hỗ trợ tạo việc làm 35ty 643 triệu đồng; Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 6 tỷ 044 triệu đồng; Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 91tỷ 553 triệu đồng; Cho vay hộ nghèo làm nhà ở theo quyết định số 167/QĐ-TTg là 48 triệu đồng; Cho vay hộ nghèo làm nhà ở theo quyết định số 33/QĐ-TTg là 1 tỷ 237 triệu đồng; Cho vay nhà ở xã hội theo NĐ số 100 của TTCP là 14 tỷ 440 triệu đồng; Cho vay người sử dụng lao động để tra lương ngừng việc đối với người lao động do Covid-19 theo QĐ số 15/2020 là 93 triệu đồng;  Cho vay người sử dụng lao động để tra lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất 78 triệu đồng. Nợ quá hạn tính đến 31/12/2021 là 306,2 triệu đồng, chiếm 0,78% tổng dư nợ, tăng so với đầu năm 81 triệu đồng. Đến 31/12/2021 toàn huyện có 15/18 xã, thị trấn không có nợ quá hạn. Công tác thu lãi, công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng tín dụng, đào tạo tập huấn được quan tâm triển khai hiệu quả. Về công tác huy động tiền gửi tiết kiệm, tính đến 31/12/2021 Phòng giao dịch NHCSXH Kim bảng đã thực hiện huy động được 71 tỷ 303 triệu đồng, tăng 6 tỷ 944 triệu đồng so với đầu năm, đạt 100,72% kế hoạch giao,  trong đó huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV là 20 tỷ 289 triệu đồng; Huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ chức và cá nhân là 51 tỷ 014 triệu đồng.

Cán bộ NHCSXH Kim Bảng tặng quà mẹ VNAH nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022.jpg

       Lãnh đạo NH CSXH huyện thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Hoàng Tây

       Bên cạnh thực hiện tốt công tác giải ngân nguồn vốn, NHCSXH Kim Bảng còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trao đổi với chúng tôi về những hoạt động an sinh xã hội ở địa phương của đơn vị trong thời gian qua, đồng chí Lê Thanh Huế Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện cho biết. Thực hiện các đợt phát động của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội ở cơ sở, Ban Giám đốc NHCSXH đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, đồng thời triển khai tới từng cán bộ trong đơn vị. Trong nhiều năm qua phòng đã tổ chức nhiều hoạt động như thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn. Đồng thời thực hiện nhận phụng dưỡng suốt đời mẹ VNAH Lê Thị Thục xã Hoàng Tây. Ngoài ra để ghi nhớ công lao hy sinh của các đồng chí thương binh, liệt sĩ, cán bộ ngân hàng Chính sách xã hộ huyện Kim Bảng còn dành hết tâm huyết của mình để thực hiện nhiệm vụ cho vay ưu đãi nhằm giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách, trong đó có các hộ gia đình là con em thương, bệnh binh vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện thành công chương trình xóa nghèo bền vững tại địa phương.


Đài Kim Bảng