Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng giáo dục và đào tạo Kim Bảng tổng kết năm học 2020-2021

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Phòng giáo dục và đào tạo Kim Bảng tổng kết năm học 2020-2021

             Ngày 9/9/2021 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Kim Bảng tổ chức tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.

              Năm học 2020-2021 là năm học đặc biệt do dịch Covid-19 gây nên nhiều biến động, tuy nhiên toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bảng đã tập trung  khắc phục khó khăn hoàn thành mục tiêu kép, vừa bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch, vừa hoàn thành kế hoạch năm học. Theo đó, trong năm học 2020- 2021, quy mô trường lớp ở các cấp học huyện Kim Bảng tiếp tục ổn định, phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao. Hiện 100 % các trường đã được Sở giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm định chất lượng và đều đạt chuẩn chất lượng mức độ 3. Chất lượng giáo dục ở cấp học Mầm non được nâng cao. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, có 56,5% học sinh được khen thưởng. Bậc trung học cơ sở có 99,6% học sinh được xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; 21,2% học sinh đạt học lực giỏi. Nhiều Học sinh đạt giải tại các kì thi học sinh giỏi văn hóa, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học, Trạng nguyên tiếng việt cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia.

cac dai bieu du hoi nghi tong ket nam hoc 2020-2021.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

          Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục huyện Kim Bảng tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và chú trọng phát triển nguồn nhân lực; tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, đảm bảo an toàn trường học; nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học quản lý giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông, đảm bảo chất lượng hoạt động giáo dục và đào tạo.


Đài Kim Bảng