Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo huyện kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của Chốt kiểm soát liên ngàn...

Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định của UBND huyện  
QĐ phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo huyện kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid -19 tại khu vực giáp ranh với huyện Ứng hòa, Hà Nội thuộc xã Lê Hồ huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết QĐ phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo huyện kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid -19 tại khu vực giáp ranh với huyện Ứng hòa, Hà Nội thuộc xã Lê Hồ huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
UBND huyện