Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư các dự án: Khu du lịch Tam Chúc; xây dựng tuyến đường T3 ...

Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định của UBND huyện  
QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư các dự án: Khu du lịch Tam Chúc; xây dựng tuyến đường T3 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc; đường dây 500/220kv Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín tai địa bàn xã Khả Phong, huyện Kim Bảng
        Ngày 6/4/2923 UBND huyện Kim Bảng ban hành Quyết định số 1280/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư các dự án: Khu du lịch Tam Chúc; xây dựng tuyến đường T3 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc; đường dây 500/220kv Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín tai địa bàn xã Khả Phong, huyện Kim Bảng​
Xem chi tiết tại đây QĐ 1280.pdf
UBND huyện