Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại xã Lê Hồ phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn

Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định của UBND huyện  
QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại xã Lê Hồ phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn
QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại xã Lê Hồ phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn
Xem chi tiết tại đây 4926.pdf
UBND huyện