Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư tại xã Tượng Lĩnh ( thôn Quang Thừa) phục vụ GPMB...

Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định của UBND huyện  
QĐ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư tại xã Tượng Lĩnh ( thôn Quang Thừa) phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
QĐ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư tại xã Tượng Lĩnh ( thôn Quang Thừa) phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây ​4927.pdf
UBND huyện