Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ v/v ban hành Danh mục Tài liệu ôn tập kỳ thi xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND hu...

Văn bản chỉ đạo điều hành  
QĐ v/v ban hành Danh mục Tài liệu ôn tập kỳ thi xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Kim Bảng năm 2021
QĐ v/v ban hành Danh mục Tài liệu ôn tập kỳ thi xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Kim Bảng năm 2021​
Xem chi tiết 7007.pdf

UBND huyện