Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ v/v công bố danh mục TTHC thực hiện tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn huyện Kim Bảng

Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định của UBND huyện  
QĐ v/v công bố danh mục TTHC thực hiện tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn huyện Kim Bảng
QĐ v/v công bố danh mục TTHC thực hiện tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn huyện Kim Bảng
Xem chi tiết tại đâyQĐ 4845.pdf
UBND huyện