Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ v/v công bố Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện ban hành từ năm 2015 đến năm 2020 còn hiệu lực...

Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định của UBND huyện  
QĐ v/v công bố Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện ban hành từ năm 2015 đến năm 2020 còn hiệu lực, hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần
Xem chi tiết tại đây 6058.pdf
Tin liên quan