Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ v/v thành lập Ban điều hành hoạt động vùng cách ly y tế đối với 01 cụm dân cư thuộc thôn 4, xã Thi Sơn phòng chống...

Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định của UBND huyện  
QĐ v/v thành lập Ban điều hành hoạt động vùng cách ly y tế đối với 01 cụm dân cư thuộc thôn 4, xã Thi Sơn phòng chống dịch Covid 19
xem chi tiếtQĐ v/v thành lập Ban điều hành hoạt động vùng cách ly y tế đối với 01 cụm dân cư thuộc thôn 4, xã Thi Sơn phòng chống dịch Covid 19
UBND huyện