Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ v/v thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Kim Bảng năm 2021

Văn bản chỉ đạo điều hành  
QĐ v/v thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Kim Bảng năm 2021
QĐ v/v thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Kim Bảng năm 2021
Xem chi tiết 7002.pdf
UBND huyện