Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

Tin tức - Sự kiện Thông tin chỉ đạo điều hành  
Quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh
Ngày 03/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết tại đây QĐ giam phi, le phi.pdf
UBND tỉnh Hà Nam