Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo...

Văn bản chỉ đạo điều hành  
Quyết định quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam
Ngày 10/8/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND về việc quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đối với cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết tại đây Quy dinh muc thu cac khoan thu dich vu.pdf
UBND tỉnh Hà Nam