Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Kim Bảng

Văn bản chỉ đạo điều hành  
Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Kim Bảng
Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Kim Bảng​
Xem chi tiết 2022. QĐ ban hành nội quy tiếp công dân.pdf

UBND huyện