Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động củ...

Thủ tục hành chính  
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
         Ngày 03/8/2023, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 8 năm 2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Xem chi tiết tại đây Quyết định công bố DM TTHC Sở KHĐT -T8.2023.pdf
UBND tỉnh Hà Nam