Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định v/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển Vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Kim ...

Tin tức - Sự kiện Thông tin chỉ đạo điều hành  
Quyết định v/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển Vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Kim Bảng năm 2022
Quyết định v/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển Vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Kim Bảng năm 2022​
UBND huyện