Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH: v/v phê duyệt phương án đấu giá đất để xác định đơn giá thuê đất đối với công ty cổ phần khoáng sản Tân T...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên  
QUYẾT ĐỊNH: v/v phê duyệt phương án đấu giá đất để xác định đơn giá thuê đất đối với công ty cổ phần khoáng sản Tân Thủy để khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng và TT Kiện Khê, huyện Thanh Liêm.