Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định v/v thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Kim Bảng

Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định của UBND huyện  
Quyết định v/v thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Kim Bảng
Quyết định v/v thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Kim Bảng
Xem chi tiết QĐ 5313.pdf