Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trộm cắp điện

Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan  
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trộm cắp điện
UBND huyện