Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế

Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan  
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế​
Xem chi tiết QĐ 47.pdf
UBND huyện