Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan  
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ​
Xem chi tiết QĐ 45.pdf
UBND huyện