Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TB - LỊCH TUẦN CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN KIM BẢNG (Tuần 05: Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024)

Thông tin chỉ đạo điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
TB - LỊCH TUẦN CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN KIM BẢNG (Tuần 05: Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024)
Xem chi tiết tại đây TB LỊCH TUẦN THỨ 05.pdf
UBND huyện