Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TB - LỊCH TUẦN CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN KIM BẢNG Tuần 14: Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/4/2023

Thông tin chỉ đạo điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
TB - LỊCH TUẦN CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN KIM BẢNG Tuần 14: Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/4/2023
TB - LỊCH TUẦN CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN KIM BẢNG Tuần 14: Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/4/2023​
Xem chi tiết ​TB LỊCH TUẦN THỨ 14.pdf

UBND huyện