Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TB - LỊCH TUẦN CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN KIM BẢNG Tuần 44: Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023

Thông tin chỉ đạo điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
TB - LỊCH TUẦN CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN KIM BẢNG Tuần 44: Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023
Xem chi tiết tại đây TB LỊCH TUẦN THỨ 44.pdf
UBND huyện