Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị trấn Quế huyện Kim Bảng tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021.

Tin tức - Sự kiện An ninh - Quốc phòng  
Thị trấn Quế huyện Kim Bảng tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021.

           Ngày 11/11/2021, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ Thị Trấn Quế huyện Kim Bảng tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ  năm 2021.

             Dự khai mạc diễn tập có Đồng chí Phạm Hồng Sơn – TUV – BTHU – CTHĐND huyện.

cac dai bieu du khai mac dien tap nam 2021 tai thi tran que.jpg

Các đại biểu dự diễn tập

           Với đề mục, Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 thị trấn Quế mang mật danh “ PT 21" diễn ra trong thời gian 1 ngày, được chia làm 3 giai đoạn gồm: Chuyển lực lượng vũ trang  vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và diễn tập thực binh lực lượng vũ trang thị trấn phối hợp với các lực lượng thực hành giải thoát con tin. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các nội dung như: Hội nghị đảng ủy xã mở rộng ra nghị quyết lãnh đạo ổn định tình hình an ninh chính trị, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.  Hội nghị công an xã  triển khai kế hoạch giải tán gây rối chống bạo loạn-khủng bố, giải thoát con tin, ổn định tình hình an ninh chính trị,  Sau khi xem video clips về nội dung thiết quân luật theo nghị định 02 ngày 31/8 /2018 của Chính phủ và thông tư 140 ngày 16/11/2020 của Bộ Quốc phòng. Thị trấn Quế đã tổ chức diễn tập phần thực binh lực lượng vũ trang thị trấn phối hợp với các lực lượng thực hành giải thoát con tin. Tổ chức kỳ học chuyên đề HĐND ra nghị quyết chuyển địa phương vào trạng thái chiến tranh. Hội nghị đảng ủy thị trấn mở rộng thông qua kế hoạch Chiến đấu phòng thủ điều chỉnh của Ban chỉ huy quân sự thị trấn và nội dung sử lý tình huống đánh địch đột nhập vào địa bàn trên sơ đồ.  

thi tran que dien tap thuc binh nam 2021.jpg

Các lục lượng tham gia diễn tập thực binh

           Do có sự chuẩn bị chu đáo, nên các nội dung diễn ra đúng quy trình và thực hiện cơ chế đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành đoàn thể thực hiện chức năng tham mưu. Thông qua diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 8 về “ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Nghị quyết 02 của Chính phủ về quy chế phối hợp hoạt động giữa lực lượng Công an, Dân quân trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy sức mạnh thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân và chính quyền địa phương, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa. Quán triệt và thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ngành, đoàn thể làm tham mưu; Quân sự, Công an làm nòng cốt trong  thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh ở địa phương, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng làm thất bại âm mưu  chiến lược “ Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch. Đồng thời rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền, phương pháp tham mưu của các ngành, đoàn thể về thực hiện công tác Quốc phòng – An ninh. Nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giữa Ban chỉ huy quân sự và Công an thị trấn. Kiểm duyệt tính khả thi và bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến sát với tình hình phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường tiềm lực, củng cố thế trận Quốc phòng – An ninh ở địa phương./.


Đài Kim Bảng