Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thôn Đồng Lạc, xã Đồng Hóa tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Tin tức - Sự kiện Văn hóa - Xã hội  
Thôn Đồng Lạc, xã Đồng Hóa tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

          Sáng 14/11/2020, thôn Đồng Lạc, xã Đồng Hóa huyện (Kim Bảng) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020). Đến dự và chúc mừng ngày hội khu dân cư thôn Đồng Lạc có đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kim Bảng, UBND huyện Kim Bảng, đại diện lãnh đạo xã Đồng Hóa cùng toàn thể nhân dân thôn Đồng Lạc.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân thôn Đồng lạc.bmp

​Thôn Đồng Lạc, xã Đồng Hóa tưng bừng tổ chức Ngày đại đoàn kết dân tộc

          Trong không khí vui mừng, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và nhân dân thôn Đồng Lạc đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 90 năm xây dựng, trưởng thành cũng như đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong năm 2020. Thôn Đồng Lạc hiện có 362 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu. Những năm qua, thôn Đồng Lạc luôn là một trong những khu dân cư tiêu biểu của xã Đồng Hóa trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; “Phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc"; “Gia đình 5 không, 3 sạch"… Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhân dân trong thôn đã thực hiện thắng lợi các các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội; tích cực tham gia quyên góp ủng hộ các quỹ tình nghĩa, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới... Đến nay, 100% tuyến đường làng, đường nội đồng, hệ thống kênh mương trong thôn đã được bê tông, cứng hóa; số nhà kiên cố hóa trong thôn đạt trên 95%; thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ 59 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,1%. Các phong tráo văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao có bước phát triển tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa", “Làng văn hóa" ngày càng được chú trọng và nâng cao chất lượng. Hàng năm, 100% số hộ dân trong thôn đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, qua bình xét, mỗi năm, thôn có từ 96% số hộ đạt.

          Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  đã chức mừng, biểu dương những kết quả mà cán bộ, thôn Đồng Lạc đã đạt được. Đồng thời, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Kim Bảng quan tâm, dành nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nhất là với hộ nghèo, hộ cận nghèo; nhân dân thôn Đồng Lạc tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua lao động, sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chi bộ, Ban công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thôn tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, khiêm tốn, gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân để xây dựng thôn ngày càng phát triển.

          Nhân dịp này, 4 trường hợp là hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn Đồng Lạc đã được huyện Kim Bảng tặng quà; 8 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2020 của thôn được UBND xã Đồng Hóa tặng giấy khen.


Đài Kim Bảng