Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Công khai kết quả đánh giá, chấm điểm lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Lê Hồ huyện Kim Bảng

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Thông báo Công khai kết quả đánh giá, chấm điểm lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Lê Hồ huyện Kim Bảng
Thông báo Công khai kết quả đánh giá, chấm điểm lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Lê Hồ huyện Kim Bảng
Xem chi tiết532.pdf
UBND huyện