Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh sách người đủ đkiều kiện và không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành ...

Văn bản chỉ đạo điều hành  
Thông báo danh sách người đủ đkiều kiện và không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo huyện Kim Bảng năm 2023 (DS đã chỉnh sửa một số thông tin về người tuyển dụng lo lỗi đánh máy)
Danh sách chính thức sau khi đã chỉnh sửa một số thông tin do lỗi đánh máy
Xem chi tiết tại đây Danh sách người đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 - kỳ tuyển dụng viện chức 2023.pdf
UBND huyện