Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUÊ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT ĐÁ VÀ VẬT LIỆU X...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUÊ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT ĐÁ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI XÃ THANH SƠN, HUYỆN KIM BẢNG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUÊ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT ĐÁ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
                                                                               TẠI XÃ THANH SƠN, HUYỆN KIM BẢNG

​THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUÊ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT ĐÁ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI XÃ THANH SƠN, HUYỆN KIM BẢNG

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Số 187, đường Quy Lưu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: 

3.1. Tài sản đấu giá: Khu đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bột đá và vật liệu xây dựng tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng.

3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản:

a. Loại đất, vị trí khu đất đấu giá:

- Loại đất: Đất sản xuất vật liệu xây dựng.

- Vị trí khu đất: Khu đất đấu giá (Vị trí đấu giá 02) tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam có tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc: Giáp khu đất để đấu giá (Vị trí đấu giá 01) ;

+ Phía Nam: Giáp khu đất của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

+ Phía Tây: Giáp lưu không của đường ĐT. 494B;

+ Phía Đông: Giáp khu đất của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

b. Diện tích; hiện trạng khu đất; hạ tầng kỹ thuật; thông tin quy hoạch khu đất và thông tin về đầu tư xây dựng công trình dự án của khu đất đấu giá:

- Diện tích khu đất đấu giá để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột đá và vật liệu xây dựng (vị trí đấu giá 02) là: 11.581 m2 (Mười một nghìn, năm trăm tám mốt mét vuông).

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất đấu giá quyền sử dụng đất được xác định theo tờ Trích đo hiện trạng khu đất số 131/TĐ-HT, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam lập ngày 14/5/2019 và được phòng Đo đạc và Bản đồ viễn thám thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam xác nhận ngày 20/5/2019.

Hiện trạng khu đất: Khu đất đấu giá đã được UBND tỉnh thu hồi của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, khu đất có đường điện 110KV cắt qua hướng Bắc - Nam, diện tích hành lang an toàn lưới điện được xác định trên bản vẽ  hiện trạng là 953 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất, hiện trạng có một mặt tiếp giáp với đường ĐT. 494B giao thông thuận lợi.

Thông tin quy hoạch xây dựng tại khu đất đấu giá quyền sử dụng đất: Khu đất đấu giá để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột đá và VLXD theo giấy phép quy hoạch số 1377/GPQH ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam.

- Thông tin đầu tư xây dựng công trình dự án của khu đất đấu giá: Tổng diện tích khu đất khoảng 12.635 m2. Cụ thể như sau:

+ Diện tích đất để đấu giá làm nhà máy là 11.507 m2 (Đo đạc theo thực tế là 11.581 m2 đất).

Diện tích lưu không đường điện 110KV là 953 m2.

+ Diện tích đất làm đường vào là 175 m2.

+ Tầng cao công trình từ 1-2 tầng.

+ Mật độ xây dựng tối đa là 50%, mật độ cây xanh tối thiểu là 20%.

+ Chỉ giới xây dựng lùi vào tối thiểu 5m so với chỉ giới đường đỏ phía Bắc và các cạnh còn lại của khu đất.

Tổ chức kinh tế trúng đấu giá có trách nhiệm lập Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và thiết kế cơ sở xây dựng công trình phù hợp với các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, cây xanh, khoảng lùi, tầng cao gửi Sở Xây dựng thẩm định; không được sử dụng diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện (đường điện 110KV) vào mục đích sản xuất kinh doanh; trong quá trình sử dụng đất để đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bột đá và vật liệu xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh phải đảm bảo an toàn lưới điện.

c. Tổng mức đầu tư dự án tối thiểu dự kiến: 29.057.289.000 đồng; bằng chữ: Hai mươi chín tỷ, không trăm năm mươi bảy triệu, hai trăm tám mươi chín nghìn đồng.

d. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột đá và vật liệu xây dựng.

- Hình thức cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Đơn giá thuê đất trúng đấu giá được ổn định trong thời hạn 10 năm, kể từ ngày quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

3.3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của thửa đất đấu giá: Có đầy đủ hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất, đất không bị tranh chấp về quyền sở hữu, sử dụng.

3.4. Giá khởi điểm: Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm là:

- Vị trí 1: 2.661 m2 x 15.680 đồng/m2/năm = 41.724.480 đồng/năm

- Vị trí 2: 2.909 m2 x 10.970 đồng/m2/năm = 31.911.730 đồng/năm

- Vị trí 3: 6.011 m2 x 7.840 đồng/m2/năm = 47.126.240 đồng/năm

Tổng giá trị khởi điểm của thửa đất đấu giá thuê trả tiền thuê đất hàng năm là: 120.762.450 đồng/năm (Một trăm hai mươi triệu, bảy trăm sáu mươi hai nghìn, bốn trăm năm mươi đồng/năm).

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản; cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là Tổ chức kinh tế đủ điều kiện được cho thuê đất theo quy định của pháp luật, không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bột đá và vật liệu xây dựng tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đến Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để tham khảo, mua hồ sơ và thực hiện đăng ký tham gia đấu giá.

4.1. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Điều kiện nhà đầu tư tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là người tham gia đấu giá) được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và tuân thủ quy định quản lý xây dựng và tiến độ thực hiện dự án;

- Phải có đủ điều kiện về vốn, năng lực tài chính để thực hiện đúng tiến độ đầu tư dự án hoặc khả năng tài chính để thực hiện dự án theo quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, phù hợp với quy hoạch khu đất đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Điều kiện về đầu tư xây dựng dự án:

- Tiến độ đầu tư dự án: 24 tháng, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả đất giá quyền sử dụng đất của cấp có thẩm quyền.

- Trường hợp người trúng đấu giá quyền sử dụng đất nếu vi phạm Luật Đất đai thì bị thu hồi đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai.

c) Các điều kiện khác để được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

- Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định đủ điều kiện cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

- Trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp phí tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 1, Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

4.2. Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 19/11/2020 đến hết ngày 20/11/2020, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

4.3. Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/11/2020 đến hết 17h00’ ngày 25/11/2020.

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 3.000.000 đồng/1hồ sơ (Ba triệu đồng).

4.4. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá 02 bộ bao gồm:

1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và tuân thủ quy định quản lý xây dựng và tiến độ thực hiện dự án.

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, phù hợp với quy hoạch khu đất đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Giấy tờ tùy thân của người đại diện doanh nghiệp tham gia đấu giá; nếu ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền phù hợp theo quy định của pháp luật kèm theo giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

4. Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

5. Văn bản cam kết của nhà đầu tư về thực hiện dự án, trong đó có các nội dung sau:

- Cam kết không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư khác.

Cam kết của nhà đầu tư về việc ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư nếu trúng đấu giá.

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

Số tiền đặt trước: 24.152.000 đồng (Hai mươi tư triệu, một trăm năm mươi hai nghìn đồng);

Người đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước dự kiến trong giờ hành chính các ngày 08; 09; 10/12/2020 bằng cách: Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; hình thức, phương thức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá vào: 8h00’ ngày 11/12/2020 (thứ sáu),

- Địa điểm đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư pháp Hà Nam,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá nhiều vòng theo phương thức trả giá lên cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVĐGTS - tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đ được hướng dẫn.

Số điện thoại: 02263.845.968.


UBND huyện