Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch tuyển dụng giáo viên THPT hạng III, giáo viên THCS hạng III, giáo...

Tin tức - Sự kiện Thông tin chỉ đạo điều hành  
Thông báo điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch tuyển dụng giáo viên THPT hạng III, giáo viên THCS hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2019
       Căn cứ công văn số 2686/UBND-NC ngày 6 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng giáo viên tung học phổ thông hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV cho các đơn vị thuộc UBND huyện Kim Bảng năm 2019;
       Căn cứ thông báo số 510/TB-UBND ngày 7/12/2019 UBND huyện về việc tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2019;
      Căn cứ công văn số 3867/UBND-NC ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tuyển dụng giáo viên năm học 2019-2020;
      Căn cứ quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 7/1/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng đặc cách và công nhận danh sách giáo viên trúng tuyển đặc cách các đơn vị trực thuộc UBND huyện Kim Bảng năm 2019;
      Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng thông báo điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2019 như sau: 

06.TB.UBND.pdf