Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thuộc UBND huyện Kim Bảng năm 2022

Văn bản chỉ đạo điều hành  
Thông báo kết quả thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thuộc UBND huyện Kim Bảng năm 2022
Thông báo kết quả vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành, thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo và lệ phi phúc khảo kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thuộc UBND huyện Kim Bảng năm 2022
 Xem chi tiết Thi tuyen.pdf
UBND huyện