Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch tuần công tác của Thường trục HĐND-UBND huyện Kim Bảng .Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021

Thông tin chỉ đạo điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Thông báo lịch tuần công tác của Thường trục HĐND-UBND huyện Kim Bảng .Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021
Xem chi tiết Thông báo lịch tuần công tác của Thường trục HĐND-UBND huyện Kim Bảng .Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021​