Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Lịch tuần công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện Kim Bảng ( Từ ngày 11/4/2022-17/4/2022)

Thông tin chỉ đạo điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Thông báo Lịch tuần công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện Kim Bảng ( Từ ngày 11/4/2022-17/4/2022)
Thông báo Lịch tuần công tác của Thường trực HĐND-UBND huyện Kim Bảng  ( Từ ngày 11/4/2022-17/4/2022)​
Xem chi tiết Lịch tuần.pdf