Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch tuần công tác của Thường trục HĐND-UBND huyện Kim Bảng . Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021

Thông tin chỉ đạo điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Thông báo lịch tuần công tác của Thường trục HĐND-UBND huyện Kim Bảng . Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021
Xem chi tiết Thông báo lịch tuần công tác của Thường trục HĐND-UBND huyện Kim Bảng . Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021​
UBND huyện