Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Văn Xá, huyện Kim Bảng

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Văn Xá, huyện Kim Bảng
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Văn Xá, huyện Kim Bảng

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Văn Xá, huyện Kim Bảng

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Văn Xá; Địa chỉ: xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 19 lô, cụ thể như sau:

- Lô LK01- 04; LK01- 19; giá khởi điểm dự kiến: Từ 6.000.000 đồng - 8.000.000 đồng/m²;

- Lô LK01- 11; LK01- 16; LK01- 17; LK01- 18; LK01- 22;  LK02- 04; LK02- 22; LK03- 19;  giá khởi điểm dự kiến: Từ 5.000.000 đồng - 7.000.000 đồng/m²;

- Lô LK01- 02; LK01- 03; LK01- 20; LK01- 21; giá khởi điểm dự kiến: Từ  4.500.000 đồng - 6.500.000 đồng/m²;

- Lô LK01- 30; LK01- 31; LK02- 28; LK02- 30; LK03- 16; giá khởi điểm dự kiến: Từ 4.200.000 đồng - 6.200.000 đồng/m².

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với UBND xã Văn Xá hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 15/9/2020 đến hết 11h00' ngày 05/10/2020.

Lưu ý: Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô. Số lượng lô đất được bán và giá khởi điểm chính thức áp dụng do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 29/9/2020 đến hết ngày 30/9/2020 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Văn Xá để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 lô (Một trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 40.000.000đ/1lô (Bốn mươi triệu đồng);

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính các ngày 02; 05; 06/10/2020 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 7h30’ đến hết 11h00’ ngày 06/10/2020 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Văn Xá.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h00' ngày 07/10/2020 (thứ tư)

- Địa điểm: Tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Văn Xá.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam. 

Số điện thoại: 02263.845.968.   


UBND huyện