Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Uỷ ban nhân dân xã Tân Sơn; địa chỉ: xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng 119 điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, cụ thể như sau:

A. Khu vực đình chợ chính gồm 68 ô bán hàng từ ô A1 đến ô A68, thời gian thuê là 5 năm; ngành hàng kinh doanh: Hàng khô, tạp hóa, tạp phẩm, hàng rau, củ quả, hoa.

1 - Ngành hàng kinh doanh: Hàng khô, tạp hóa, tạp phẩm gồm 44 ô:

1.1: Các ô bám 2 mặt lối đi gồm 24 ô: Ô A1, A3, A4, A8, A9, A11, A18, A20, A21, A25, A26, A28, A35, A37, A38, A42, A43, A45, A52, A54, A55, A59, A60, A62: (Giá thuê tham khảo: 220.000 đồng/ ô bán hàng/ tháng); Giá khởi điểm: (cho 5 năm):13.200.000 đồng.

1.2: Các ô bán hàng xen kẹt gồm 20 ô: A2, từ A5 đến A7,A10, A19, từ A22 đến A24, A27, A36, từ  A39 đến A41, A44, A53, từ A56 đến A58, A61: (Giá thuê tham khảo: 200.000 đồng/ ô bán hàng/ tháng); Giá khởi điểm: (cho 5 năm):12.000.000 đồng.

2 - Ngành hàng kinh doanh: Rau, củ, quả, hoa gồm 24 ô:

- Các ô bám 2 mặt lối đi gồm 8 ô: A12, A17, A29, A34, A46, A51, A63, A68: (Giá thuê tham khảo: 220.000 đồng/ ô bán hàng/ tháng); Giá khởi điểm: (cho 5 năm):13.200.000 đồng.

- Các ô bán hàng xen kẹt gồm 16 ô: Từ A13 đến A16, từ A30 đến A33, từ A47 đến ô A50, và từ A64 đến A67: (Giá thuê tham khảo: 200.000 đồng/ ô bán hàng/ tháng); Giá khởi điểm: (cho 5 năm):12.000.000 đồng.

B. Khu vực đình chợ II  gồm 51 ô bán hàng từ ô B1 đến ô B51 thời gian thuê là 5 năm, được chia thành 3 ngành hàng cụ thể như sau:

1 - Ngành hàng bán rau, củ, quả, hoa gồm 14 ô:

Các ô bám 2 mặt lối đi gồm 3 ô: B1, B12, B22: (Giá thuê tham khảo: 200.000 đồng/ ô bán hàng/ tháng); Giá khởi điểm: (cho 5 năm): 12.000.000 đồng.

Các ô còn lại gồm 11 ô: Từ  B2 đến B6, từ B13 đến B15, từ B23 đến B25: (Giá thuê tham khảo: 150.000 đồng/ ô bán hàng/ tháng); Giá khởi điểm: (cho 5 năm): 9.000.000 đồng.

2 - Ngành hàng bán thực phẩm chín gồm 8 ô:

- Các ô bám 2 mặt lối đi gồm 2 ô: B32, B42: (Giá thuê tham khảo: 200.000 đồng/ ô bán hàng/ tháng); Giá khởi điểm: (cho 5 năm): 12.000.000 đồng.

- Các ô còn lại gồm 6 ô: Từ  B33 đến B35 và từ B43 đến B45: (Giá thuê tham khảo: 150.000 đồng/ ô bán hàng/ tháng); Giá khởi điểm: (cho 5 năm): 9.000.000 đồng.

3 - Ngành hàng bán thực phẩm tươi sống, thủy hải sản, hàng gia cầm gồm 29 ô:

- Các ô bám 2 mặt lối đi gồm 13 ô: B11, B16, B17, B21, B26, B27, B31, B36 B37, B41, B46, B47, B51: (Giá thuê tham khảo: 200.000 đồng/ ô bán hàng/ tháng); Giá khởi điểm: (cho 5 năm): 12.000.000 đồng.

Các ô còn lại gồm 16 ô: Từ B7 đến  B10, từ B18 đến B20, từ B28 đến B30, từ  B38 đến B40 và từ B48 đến B50 : (Giá thuê tham khảo: 150.000 đồng/ ô bán hàng/ tháng); Giá khởi điểm: (cho 5 năm): 9.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc các đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND xã Tân Sơn hoặc Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 31/08/2020 đến hết 17h00 ngày 15/09/2020.

Lưu ý:

Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá điểm kinh doanh ở nhiều ngành hàng khác nhau, đăng ký tham gia ở ngành hàng nào được đấu giá ở đó.

- Để phù hợp với quy mô chợ và nhu cầu sử dụng mặt bằng kinh doanh, mỗi người đăng ký tham gia đấu giá được đăng ký đấu giá tối đa không quá 2 điểm kinh doanh/1 ngành hàng.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 10/09/2020 đến hết ngày 11/09/2020 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Tân Sơn để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đ/1 ô. (Năm mươi nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 1.500.000đ/1ô (Một triệu năm trăm nghìn đồng)

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước  trong thời gian từ  7h30’ ngày 15/09/2020  đến 16h30 ngày 17/09/2020 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30 đến 11h00 ngày 16/09/2020 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Tân Sơn.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h00’ ngày 18/09/2020 (Thứ sáu).

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Tân Sơn.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.


UBND huyện