Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển Vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Kim Bảng năm 2022

Tin tức - Sự kiện Thông tin chỉ đạo điều hành  
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển Vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Kim Bảng năm 2022
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển Vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Kim Bảng năm 2022​
UBND huyện