Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tuyển dụng giáo viên THPT hạng III, giáo viên THCS hạng III, giáo viên Tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non ...

Tin tức - Sự kiện Thông tin chỉ đạo điều hành  
Thông báo tuyển dụng giáo viên THPT hạng III, giáo viên THCS hạng III, giáo viên Tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2019
         Căn cứ văn bản số 2686/UBND-NC ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV cho các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng năm 2019; Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng thông báo tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông hạng III, giáo viên trung học sơ sở hạng III, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên mầm non hạng IV năm 2019 như sau:

510.TB.UBND.pdf