Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Kim Bảng năm 2021

Văn bản chỉ đạo điều hành  
Thông báo tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Kim Bảng năm 2021
Thông báo tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Kim Bảng năm 2021​
Xem chi tiết 536.pdf
Phieu dang ky du tuyen.docx
Phụ lục kèm Thông báo tuyển dụng viên chức 2021.xls


UBND huyện