Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc công khai điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Kim Bảng

Văn bản chỉ đạo điều hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của UBND huyện  
Thông báo về việc công khai điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Kim Bảng
UBND huyện
Tin liên quan