Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO: Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá xã Đại Cư...

THÔNG BÁO: Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá xã Đại Cương đợt 2 (giai đoạn 3), huyện Kim Bảng

​THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá xã Đại Cương đợt 2 (giai đoạn 3), huyện Kim Bảng


1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam ; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Đại Cương, địa chỉ:  Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 60 lô đất, cụ thể như sau:

Khu H:

- Từ lô H16 đến lô H22 giá khởi điểm: 6.500.000 đồng/m2

- Từ lô H23 đến lô H28 giá khởi điểm: 7.000.000 đồng/m2

- Lô H29 giá khởi điểm 7.700.000 đồng/m2

Khu K:

Từ lô K1 đến lô K17;từ lô K24 đến lô K40 giá khởi điểm: 6.500.000 đồng/m2

- Lô K18, lô K23 giá khởi điểm: 7.700.000 đồng/m2

- Từ lô K19 đến lô K22 giá khởi điểm: 7.000.000. đồng/m2

- Lô K41, lô K46 giá khởi điểm: 10.000.000 đồng/m2

- Từ lô K42 đến lô K45 giá khởi điểm: 9.000.000 đồng/m            

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản, có nhu cầu đến  UBND xã Đại Cương hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian mua hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/03/2021 đến 10h00’ ngày 19/04/2021.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 15/04/2021 đến hết ngày 16/04/2021. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Đại Cương để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 lô, bằng chữ: Một trăm nghìn đồng/01 lô. (Khách hàng có thể đăng ký nhiều lô. Số lượng lô đất được bán do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá)

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 100.000.000đ/1lôbằng chữ: Một trăm triệu đồng.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

 Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: Thời gian chuyển khoản: từ ngày 15; ngày16/04/2021 và cho đến trước 15h00’ ngày 19/04/2021.

Tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam).

Nội dung chuyển khoản gồm: Họ và Tên, số CMND/CCCD, nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐ xã Đại Cương (Ví Dụ: Nguyễn Văn A, CMND 123456789, nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐ xã Đại Cương). Trường hợp Trung tâm DVĐGTS không truy vấn được thông tin tài khoản về việc cá nhân khách hàng đã hoàn tất thủ tục nộp tiền đặt trước thì sẽ không được tiếp nhận tham gia cuộc đấu giá.

Nộp tiền mặt trực tiếp: Trong trường hợp không thể giao dịch được với ngân hàng, người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp tiền mặt trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam như sau:

Tại UBND xã Đại Cương từ 7h30' đến hết 11h00' ngày 19/04/2021;

Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam, tầng 3 Sở Tư Pháp Hà Nam từ 13h30’ đến hết 16h00’ ngày 19/4/2021.

+ Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

Lưu ý: Khi đi tham gia đấu giá khách hàng mang theo CMND/CCCD, phiếu thu đăng ký tham gia đấu giá, giấy tờ chứng minh nộp tiền đặt trước, giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp được ủy quyền tham gia đấu giá và tự trang bị y tế cá nhân phòng chống dịch.

6. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá tài sản vào: 7h00’ ngày 20/04/2021 (Thứ ba),

Địa điểm đấu giá: Hội trường UBND xã Đại Cương, huyện Kim Bảng

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.