Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo v/v công khai nội dung đính chính một số chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kim...