Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo v/v điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Kim Bảng năm 2022

Tin tức - Sự kiện Thông tin chỉ đạo điều hành  
Thông báo v/v điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Kim Bảng năm 2022
Thông báo v/v điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Kim Bảng năm 2022​
UBND huyện