Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin giao dịch chính thức của UBND huyện Kim Bảng

Thông tin giao dịch chính thức của huyện Kim Bảng Thông tin giao dịch chính thức  
Thông tin giao dịch chính thức của UBND huyện Kim Bảng
Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng 
Địa chỉ: Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0226.3.820033 Fax: 0226.3.820033 
Mail: ubndkb@hanam.gov.vn
Tin liên quan  
thông tin (07/11/2019)