Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện công khai hồ sơ trễ hạn tháng 9 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

Thủ tục hành chính  
Thực hiện công khai hồ sơ trễ hạn tháng 9 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
Ngày 24/10/2023, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1807/CV-UBND: v/v  Thực hiện công khai hồ sơ trễ hạn tháng 9 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC​​ 
UBND huyện