Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND huyện Kim Bảng Tổ chức phiên họp tháng 6 năm 2022

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Thường trực HĐND huyện Kim Bảng Tổ chức phiên họp tháng 6 năm 2022

           Ngày 22/6/2022 Thường trực HĐND huyện Kim Bảng tổ chức phiên họp tháng 6 năm 2022.

         Đồng chí Phạm Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

thuong truc hdnd huyen kim bang phien hop thang 6 nam 2022.jpg

Các đại biểu tham dự phiên họp

          Tại phiên họp các đại biểu được thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện từ phiên họp tháng 3/2022 cho đến nay; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Theo đó 3 tháng qua, Thường trực HĐND huyện Kim Bảng đã cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vào nghị quyết của HĐND huyện, chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của HĐND huyện. Chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến triển khai các Nghị quyết của HĐND huyện đến các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; Chủ động tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát theo kế hoạch. Trong 3 tháng qua thường trực HĐND huyện đã tiến hành 2 cuộc giám sát chuyên đề; 1 cuộc giám sát về tình hình thực hiện Đề án; 1 cuộc giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật theo đúng kế hoạch, đảm bảo quy trình. Ngoài ra Thường trực HĐND Kim Bảng còn chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động với các ban, Tổ đại biểu HĐND huyện, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; thực hiện tốt hoạt động tiếp công dân theo định kỳ; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan hữu quan thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

thuong truc hdnd huyen kim bang phien hop thang 6 nam 2022.jpg

Đồng chí Phạm Hồng Sơn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

         Thời gian tới, HĐND huyện Kim Bảng tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết của huyện ủy về lãnh đạo hoạt động của HĐND huyện năm 2022. chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện đáp ứng các mục tieu, yêu cầu, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.


Đài Kim Bảng