Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thụy Lôi chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin tức - Sự kiện Chuyên mục bầu cử  
Thụy Lôi chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

            Cùng với các địa phương trên địa bàn huyện Kim Bảng, xã Thụy Lôi đang tích cực hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, do vậy xã đã thực hiện tốt các bước, kịp thời triển khai công tác bầu cử theo đúng trình tự, luật quy định.

Hội nghị hiệp thương chốt danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã.jpg

Hội nghị hiệp thương chốt danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã

            Sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thụy Lôi đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức quán triệt triển khai, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của cuộc bầu cử.  Thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, 4 tiểu ban giúp việc cho Ủy ban bầu cử và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các bước, quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã đảm bảo dân chủ, đúng luật định. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, xã Thụy Lôi đã chốt danh sách chính thức 50 người ứng cử HĐND xã nhiệm kỳ 2021 -2026.  Cơ cấu tái cử 63,6%, nữ 60%, trẻ dưới 40 tuổi 38%, người ngoài đảng 44%, đảng viên 58%. Về trình độ văn hóa và chuyện môn nghiệp vụ cao hơn nhiệm kỳ trước, 100% người ứng cử tốt nghiệp trung học trở lên, trình độ chuyên môn nghiệp vụ  Đại học, cao đẳng chiếm tỷ lệ cao.

Cử tri xã Thụy Lôi xem niêm yết danh sách cử tri.jpg

Cử tri xã Thụy Lôi xem niêm yết danh sách cử tri

          Trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp diễn ra vào ngày 23/5 tới, xã Thụy Lôi có tổng số 4.573 cử tri tham gia bầu cử. Trong đó cử tri nam 2.258 người, cử tri nữ 2.315 người. Số cử tri lần đầu tham gia bỏ phiếu 232 cử tri, cử tri 90 tuổi trở lên 35 người, cử tri 100 tuổi trở lên 02 người.  Toàn xã có 5 đơn vị bầu cử chia thành 5 khu vực bỏ phiếu tại 4 nhà văn hóa thôn và 01 khu vực bỏ phiếu tại đình thôn . Đến thời điểm này công tác chuẩn bị các điều kiện, cơ sở  vật chất phục vụ cho bầu cử của xã Thụy đã hoàn tất. UBBC xã đã chỉ đạo Ban tuyên truyền  treo 621 cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hơn 50 băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, tranh cổ động tuyên truyền về bầu cử. Chuẩn bị đủ con dấu và 15 hòm phiếu cho các khu vực bỏ phiếu, gồm 02 hòm phiếu chính, 01 hòm phiếu phụ. Đài truyền thanh tăng thời lượng phát sóng, tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu HĐND, tiểu sử các ứng cử viên đại  biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cử tri tham gia  bỏ phiếu bầu những người đủ đức, tài đại diện cho ý chí nguyện vọng của mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp.

          Từ nay đến ngày bầu cử xã  Thụy Lôi tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Cùng với đó chỉ đạo lực lượng công an xã thực hiện tuần tra, canh gác theo kế hoạch, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nắm tình hình dư luận quần chúng trước trong và sau khi diễn ra cuộc bầu cử. Trạm y tế xã chuẩn bị  đầy đủ máy đo thân nhiệt, khẩu trang,nước sát khuẩn, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời thường xuyên kiểm tra tại các đơn vị bầu cử, chuẩn bị tốt các điều kiện để ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng luật định, thực sự là ngày hội của toàn dân./.


Đài Kim Bảng